Aktualności

#aktualności #karta kibica #liga oldbojów

 11.03.2020

HLZ zawiesiła swoje rozgrywki bezterminowo!

Halowa Liga Zagłębiowska bezterminowo zawiesiła swoje rozgrywki. Ma to związek z pandemią koronawirusa i podjętymi w związku z nią restrykcjami władz państwowych i samorządowych. O kolejnych decyzjach dotyczących rozgrywek HLZ poinformujemy w osobnym komunikacie.

Zgodnie z decyzjami władz samorządowych Sosnowca, na terenie miasta zamknięte zostały wszystkie obiekty sportowe (baseny, hale i lodowisko) czy też kulturalne (teatr, domy kultury, muzeum). W tej sytuacji konieczne okazało się zawieszenie rozgrywek Halowej Ligi Zagłębiowskiej, której mecze odbywały się w hali MOSiR w Sosnowcu-Zagórzu.

Ponadto na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzono stan epidemii, który m.in.ograniczył możliwość poruszania się obywateli naszego kraju.

O kolejnych decyzjach dotyczących rozgrywek HLZ poinformujemy w osobnym komunikacie.

#ZOSTAŃWDOMU!