Aktualności

#aktualności

 23.02.2018

[KOMUNIKAT] Przypomnienie o karze za odmowę wywiadu

Organizatorzy Halowej Ligi Zagłębiowskiej przypominają o grzywnie za odmówienie wywiadu przedstawicielowi telewizji ligowej.

Odmowa wywiadu jest równoznaczna z karą pieniężną w wysokości 100 złotych na zespół. Kapitana zespołu wskazanego do pomeczowego wywiadu zobowiązuje się do rozpoczęcia rozmowy maksymalnie w przeciągu 15 minut od przekazania od sędziego informacji o wywiadzie. 

Numer konta do dokonywania opłaty za grzywnę:

Zagłębie S.A.
ul. Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec
Rachunek bankowy : 41106000760000320001239433